görans bana

Görans Bana

Göran ville bygga en bana som avbildar ett alplandskap. Med tanke på att vi faktiskt kan bygga från golv till tak påtalade jag detta. Bilder från anläggningen finns med i bl.a Berg avsnittet, var annars? Vidare föreslog jag att han flyttade ut berget vid ena långsidan och byggde ett dolt tågmagasin som man kan gå in i. Det krävs stor plats för en sådan bana, rummet är ca 3,5 x 8 m