elektriskt

       Eurohobbys Byggsidor

Elektriskt

Den elektriska delen inom vår hobby var något som fascinerade mig redan från början. Genom mina över 60 år som modell-rallare har jag blivit varse att detta är något som många har svårt med. Med ledning (förlåt ordvitsen) av alla de frågor jag fått från kunder, ska jag göra vad jag kan för att så begripligt som möjligt reda ut grunderna. Den vanligaste frågan är: Hur stor bana kan jag driva med min trafo (förkortning av transformator)? Svaret är: Hur stor som helst! Vad menar jag med detta? Jo det är som med våra vägguttag i hemmet, de får inte elmätaren att snurra för än man ansluter en strömförbrukare. Det är antalet lok och vagnar med innerbelysning som är aktiva på banan som bestämmer detta. OBS stillastående lok förbrukar inte någon ström. Vi startar med den analoga delen, den digitala får en egen avdelning. Fast vi hamnar ändå lite i ett "gränsland" för de flesta som kör digitalt gäller detta bara själva körningen. Låt oss starta med själva "kraftstationen"

Detta är Märklins analoga trafo, eller korrektare köraggregat då det finns både trafo och fartreglage i detsamma. 32 VA står för Volt Ampere vilket förenklat betyder att du har 2,5 A till förfogande. Räcker till ca 10 lok samtidigt körande.

Baktill sitter anslutningarna, de bruna är sammankopplade och fungerar som 0:a. Röd är körström 0 - 16 V växelström och gul är 16 V växelström som används för tillbehör. Lampor, växlar m.m.

Copyright © All Rights Reserved to Claes Olofsson