bamberg

Den här banan började att byggas i mitten av -80 talet. Det bedrivs regelbunden trafik i stort sett varje måndag under höst och vår terminerna. Ett körpass är ett tredjedels dygn. Varje termin avslutas med en heldagskörning (söndag) då körs tre pass.