Digitalt

Digitalt

Rubriken kanske antyder att jag ska behandla hur ditt digitalsystem fungerar in i minsta detalj, då kommer du att bli besviken. Till en början var jag mycket tveksam till att den över huvud taget skulle vara med. Då jag har varit med från allra första början och även då startade att köra digitalt anser jag att mitt vetande om den mj-digitala utvecklingen är bredare än de flesta. Somliga av er var inte ens födda då. Att jag sedan som Mj-handlare under 20 år även har inblick i tillverkarnas värld (särskillt Märklin) gör att mitt vetande ligger ganska högt. Låt mig än en gång säga att jag gör skillnad på vad tillverkarna godtar i garantihänseende och vad man som "amatör" gör åt sig själv hemma på arbetsbänken. Tanken är inte att tränga på djupet utan att orientera er om hur strukturen ser ut i de olika systemen och hur utvecklingen har lett fram till idag. Mina personliga erfarenheter och från otaliga samtal med er kunder kommer givetvis att prägla detta avsitt väldigt mycket. När det gäller tidpunkter när olika saker dykt upp är dessa mer av ungefärlig karraktär.


Det kan ta lite tid innan det kommer mer i denna avdelningen då jag lägger mer "krut" på det elektriska för tillfället.